60 kV forsyning

Vi udfører alle typer opgaver i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af 60 kV forsyningsnettet. Dette gælder både nyanlæg, vedligeholdelse og driftsopgaver – herunder kabelfejl på 60 kV spændingsniveau.
Opgaverne løses oftest med faste rammeaftaler med forsyningsselskaber, men løses også som akutopgaver i forbindelse med fejl eller nedbrud.

Vores kvalitetssystem er aktivt på alle projekter og opgaver.

Vestfyns El-Anlæg har el-autorisation

60 kv forsyning
60 kv forsyning

60 kV forsyning

Vi udfører alle typer opgaver i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af 60 kV forsyningsnettet. Dette gælder både nyanlæg, vedligeholdelse og driftsopgaver – herunder kabelfejl på 60 kV spændingsniveau.
Opgaverne løses oftest med faste rammeaftaler med forsyningsselskaber, men løses også som akutopgaver i forbindelse med fejl eller nedbrud.

Vores kvalitetssystem er aktivt på alle projekter og opgaver.

Vestfyns El-Anlæg har el-autorisation

60 kv forsyning
60 kv forsyning