Specialopgaver ved Brahesborg

Vestfyns El-Anlæg har både mandskab og udstyr, når det gælder specialopgaver på 60 kV luftledninger. I hele Energi Fyns område er Vestfyns El-Anlæg således fast entreprenør, når det gælder vedligeholdelsen af de omkring 600 km luftledningsnet.

I marts 2020 udførte Vestfyns El-Anlæg en specialopgave på godset Brahesborg ved Assens. I samarbejde med godsets personale foretog man fældning og beskæring af træer ved luftledningsanlægget – ganske enkelt for at træer og grene ikke skulle få berøring med ledningerne i stormvejr.

Vestfyns El-Anlæg foretager også vedligeholdelse på de ca. 60 transformerstationer, der har tilknytning til 60 kV nettet på Fyn.

Fakta om projektet

Projekt: Beskæring og træfældning ved Brahesborg
Bygherre: Energi Fyn
Periode: Marts 2020
Volumen:
600 km luftledningsnet
Entreprenør på opgaven: Vestfyns El-Anlæg

Specialopgaver ved Brahesborg

Vestfyns El-Anlæg har både mandskab og udstyr, når det gælder specialopgaver på 60 kV luftledninger. I hele Energi Fyns område er Vestfyns El-Anlæg således fast entreprenør, når det gælder vedligeholdelsen af de omkring 600 km luftledningsnet.

I marts 2020 udførte Vestfyns El-Anlæg en specialopgave på godset Brahesborg ved Assens. I samarbejde med godsets personale foretog man fældning og beskæring af træer ved luftledningsanlægget – ganske enkelt for at træer og grene ikke skulle få berøring med ledningerne i stormvejr.

Vestfyns El-Anlæg foretager også vedligeholdelse på de ca. 60 transformerstationer, der har tilknytning til 60 kV nettet på Fyn.

Fakta om projektet

Projekt: Beskæring og træfældning ved Brahesborg
Bygherre: Energi Fyn
Periode: Marts 2020
Volumen:
600 km luftledningsnet
Entreprenør på opgaven: Vestfyns El-Anlæg