Arbejdsmiljø og sikkerhed

– højeste prioritet

Hos Vestfyns El-Anlæg er arbejdsmiljøet et helt naturligt fokuspunkt, og der holdes regelmæssige sikkerhedsmøder med deltagelse af ledelse og medarbejdere. Arbejdsmiljø og sikkerhed er således indbygget i både vores forberedelser til et projekt, og samtidig i den daglige praktiske hverdag.

Vi er klar over, at en stærk bevidsthed om arbejdsmiljø og sikkerhed hele vejen rundt skaber medarbejdere med ansvar for sig selv og kollegerne. Det er derfor Vestfyns El-Anlæg har lavt sygefravær og engagerede medarbejdere. Det er vi stolte over.

Sikkerhed og miljø

Arbejdsmiljø – det gør vi   

 • Arbejdsmiljø og sikkerhed er en del af forberedelsen til ethvert projekt
 • Vi arbejder med risikostyring – vi vil forebygge inden det går galt
 • Vi minimerer støj og miljøskader med aktive handlinger
 • Vi har egen sikkerhedsgruppe med regelmæssig mødefrekvens
 • Vi registrerer alle ulykker og ”nær ved” ulykker – og lærer af dem
 • Alle medarbejdere har fuld adgang til alle værnemidler og førstehjælpsudstyr
 • Vores beredskabsplan forefindes i alle køretøjer og samlingssteder
 • Vi tænker altid – min kollega er også mit ansvarSplat: Et sundt arbejdsmiljø – et nøglebegreb for Vestfyns El-Anlæg

Klima- og miljøhensyn

– vi tager ansvar

Vestfyns El-Anlæg tager ansvar for klima og miljø – ikke bare med gode intentioner men ved aktive handlinger. Firmaet har således indført en række tiltag, der i dagligdagen påvirker miljø og klima positivt.

Miljø

Det gør vi:

 • Vi har instruks for affaldshåndtering, genanvendelse, spild og udledning
 • Vi indkøber køretøjer og maskiner med lav CO2 emission
 • Alle medarbejdere planlægger dagen med mindst mulig spildkørsel – færre kilometer mindre emission
 • Ingen tomgangskørsel – alle maskiner og køretøjer slukkes, når de ikke er i arbejde
 • Vi har en meromkostning til miljøbrændstof, og anvender klimavenligt GTL-Fuel til alle køretøjer og maskiner – læs mere om GTL-Fuel

Arbejdsmiljø og sikkerhed

– højeste prioritet

Hos Vestfyns El-Anlæg er arbejdsmiljøet et helt naturligt fokuspunkt, og der holdes regelmæssige sikkerhedsmøder med deltagelse af ledelse og medarbejdere. Arbejdsmiljø og sikkerhed er således indbygget i både vores forberedelser til et projekt, og samtidig i den daglige praktiske hverdag.

Vi er klar over, at en stærk bevidsthed om arbejdsmiljø og sikkerhed hele vejen rundt skaber medarbejdere med ansvar for sig selv og kollegerne. Det er derfor Vestfyns El-Anlæg har lavt sygefravær og engagerede medarbejdere. Det er vi stolte over.

Sikkerhed og miljø

Arbejdsmiljø – det gør vi   

 • Arbejdsmiljø og sikkerhed er en del af forberedelsen til ethvert projekt
 • Vi arbejder med risikostyring – vi vil forebygge inden det går galt
 • Vi minimerer støj og miljøskader med aktive handlinger
 • Vi har egen sikkerhedsgruppe med regelmæssig mødefrekvens
 • Vi registrerer alle ulykker og ”nær ved” ulykker – og lærer af dem
 • Alle medarbejdere har fuld adgang til alle værnemidler og førstehjælpsudstyr
 • Vores beredskabsplan forefindes i alle køretøjer og samlingssteder
 • Vi tænker altid – min kollega er også mit ansvarSplat: Et sundt arbejdsmiljø – et nøglebegreb for Vestfyns El-Anlæg

Klima- og miljøhensyn

– vi tager ansvar

Vestfyns El-Anlæg tager ansvar for klima og miljø – ikke bare med gode intentioner men ved aktive handlinger. Firmaet har således indført en række tiltag, der i dagligdagen påvirker miljø og klima positivt.

Miljø

Det gør vi:

 • Vi har instruks for affaldshåndtering, genanvendelse, spild og udledning
 • Vi indkøber køretøjer og maskiner med lav CO2 emission
 • Alle medarbejdere planlægger dagen med mindst mulig spildkørsel – færre kilometer mindre emission
 • Ingen tomgangskørsel – alle maskiner og køretøjer slukkes, når de ikke er i arbejde
 • Vi har en meromkostning til miljøbrændstof, og anvender klimavenligt GTL-Fuel til alle køretøjer og maskiner – læs mere om GTL-Fuel